Kategori: Sağlık

Sağlık sistemi nedir? Modelleri nelerdir?

Sağlık sistemi; “birey ve toplumun sağlık düzeyini korumayı ve geliştirmeyi amaçlayan alt sistemler-kurumlar, bölümler ve programlar (faaliyetler) bütünü” olarak tanımlanmaktadır. Bilindiği gibi ortak amaca yönelmiş […]

12/08/2020